Skip to content

Vilson Halimi 1931-2002

Vilson Halimi punoi si skenograf dhe kostumograf pranë Estradës së shtetit. Krijimtaria e tij artistike ka një larmi zhanresh. Ka marrë pjesë në shumë ekspozita dhe aktivitete të ndryshme. Vilson Halimi është nderuar me disa çmime: -Fitues i “Festivalit Kombëtar të Estradave” Nëntor 1968 -Medalje për “Aksionet Artistike Kombëtare 1969” -Fitues i Konkursit Kombëtar Letraro-artistik 1974 me veprën “Shokë lufte, shokë jete”, -Urdhri “Naim Frashëri”, klasi II -Medalje “Për merita artistike”. Shumë vepra të artistit Vilson Halimi, janë pjesë e fondit të Galerisë Kombëtare të Arteve: “Shokë lufte, shokë jete”, “Murat Toptani”, “Vrana Konti”, “Gju më gju me popullin”, “Në stërvitje”, “Pushimi partizan”, “Vrima e miut 500 grosh”, “28 Nëntor 1944”, “Kudo në ballë”, “Vajza me agrume”, etj. Disa të tjera janë pjesë e koleksioneve private, disa janë pranë familjes së tij.

Lexo më shumë për jetën dhe veprat e artistit këtu:

 

Vilson Halimi 1931-2002

Vilson Halimi worked as a scenographer and costume designer at the State Estrada Theater. His artistic creativity has a variety of genres. He has participated in many exhibitions and various activities. Vilson Halimi has been honored with several awards: -Winner of the “National Variety Festival” November 1968 -Medal for “National Artistic Actions 1969” -Winner of the National Literary-Artistic Competition 1974 with the work “Comrades in war, comrades in life”, -Order ” Naim Frashëri”, class II – Medal “For artistic merit”. Many works of the artist Vilson Halimi are part of the collection of the National Art Gallery: “War comrades, life comrades”, “Murat Toptani”, “Vrana Konti”, “Knee to the people”, “In training”, “Partisans break”, “Mouse hole 500 grossh”, “November 28, 1944”, “Everywhere on the front”, “Girl with citrus fruit”, etc.
Some others are part of private collections, some are close to his family.

Read more here for Vilson Halimi:

error: Permbajtja eshte mbrojtur!