Skip to content

Iriana Halimi Papamihali

Iriana Papamihali ka lindur në Tiranë, më 11 shkurt 1970. Nga viti 1984 deri në vitin 1988 ka ndjekur studimet pranë Liceut Artistik “Jordan Misja” në Tiranë dhe nga viti 1989 deri në vitin 1993 ka kryer studimet e larta për Skenografi në Fakultetin e Arteve Figurative në Universitetin e Tiranës.

Nga viti 2002 e në vazhdim, ushtron profesionin si mësuese e artit pamor, në një nga shkollat e kryeqytetit.

Ajo është autore dhe recensente e disa teksteve shkollore të lëndës Art Pamor, që përdoren në Shqipëri dhe Kosovë.  Është ideatore dhe realizuese e emisionit radiofonik: “Edukimi nëpërmjet artit pamor”, në 2021, transmetuar në valët e Radios “Ngjallja”.

Qëllimi i saj është të promovojë vlerat e vërteta, nëpërmjet profesionit dhe nëpërmjet artit që krijon. Si piktore ajo ka qenë pjesë e ekspozitave mes artistesh shqiptare. Ndërsa së fundmi pikasin në formimin dhe arritjen e saj si artiste ekspozitat personale “Tout L’univers” dhe “Mjeshtri dhe e bija”. Në këtë të fundit u paraqitën punime të saj dhe babait Vilson Halimi.

Iriana ndër të tjera shkruan mbi tema të ndryshe të cilat prekin arsimin, edukimin, prindërimin, e që publikohen në Portalin Shkollor Albas dhe revistën “Klubi i fëmijëve”.

Iriana Halimi Papamihali

Iriana Papamihali was born in Tirana, on February 11, 1970. From 1984 to 1988, she studied at the Artistic High School “Jordan Misja” in Tirana, and from 1989 to 1993, she completed higher studies in Scenography at the Faculty of Arts. Figurative at the University of Tirana. From 2002 onwards, she works as a visual art teacher in one of the capital’s schools. 
She is the author and reviewer of several visual art textbooks, which are used in Albania and Kosovo. She is the creator and producer of the radio show: “Education through visual art”, in 2021, broadcast on the waves of Radio “Ngjallja”. Her purpose is to promote true values, through the profession and through the art she creates.
As a painter, she has been part of exhibitions among Albanian artists. While recently, the personal exhibitions “Tout L’univers” and “Master and Daughter” highlight her formation and achievement as an artist. In the exhibitions “Master and Daughter”, were presented both artworks by her and her father, Vilson Halimi.
Iriana, among other things, writes on different topics that affect education, upbringing, parenting, and which are published in the Albas School Portal and the magazine “Kids club”.

error: Permbajtja eshte mbrojtur!